Příklady separace

Elektrostatická separace dokáže oddělit všechny kovové (vodivé) materiály od nevodivých.

Hliník
Hliník

Plastohliníkové trubky

Elektroinstalační materiál, plošné spoje

Měď
Měď

Barevné kovy z kabelů

Těsnicí vložky (lisovaný korek, PVC, polyetylen) z kovových víček

Plast
Plast

Kovové výztuhy z plastových oken